سرشماری سالانه زنبور عسل
سرشماری سالانه كندوهای زنبورعسل از زنبورستان های منطقه توسط اكیپ های اداره اموردام شهرستان در اواخر شهریور یا اوایل مهرماه (قبل از مهاجرت زنبورداران) انجام می‌شود. در این آمارگیری اكیپ ها به تمام روستاهای شهرستان مراجعه نموده و زنبورستان ها بازدید و كندوها آمارگیری می‌شود. پس از اتمام آمارگیری كلیه عملیات در فرم های مخصوص و نیز كامپیوتر درج شده و در عرض یك هفته پس از اتمام آمارگیری به ادارة زنبورعسل معاونت اموردام جهاد كشاورزی استان ارسال می‌شود.
سرشماری سالانه زنبور عسل

سرشماری سالانه كندوهای زنبورعسل از زنبورستان های منطقه توسط اكیپ های اداره اموردام شهرستان در اواخر شهریور یا اوایل مهرماه (قبل از مهاجرت زنبورداران) انجام می‌شود. در این آمارگیری اكیپ ها به تمام روستاهای شهرستان مراجعه نموده و زنبورستان ها بازدید و كندوها آمارگیری می‌شود. پس از اتمام آمارگیری كلیه عملیات در فرم های مخصوص و نیز كامپیوتر درج شده و در عرض یك هفته پس از اتمام آمارگیری به ادارة زنبورعسل معاونت اموردام جهاد كشاورزی استان ارسال می‌شود.

صدور دفترچة زنبورداری

1- دارا بودن حداقل 30 كلنی زنبور عسل مدرن براساس سرشماری عمومی زنبورعسل

2- در صورت نداشتن كندو، خرید و فروش حداقل 30 كلنی از یك زنبوردار كه در آمارگیری، سرشماری شده است.

3- عضویت در شركت تعاونی زنبورداران شهرستان

4- تكمیل فرم صدور شناسنامه زنبورداری

5- ارسال به معاونت اموردام استان جهت صدور دفترچة زنبورداری

6- صدور دفترچة زنبورداری

ثبت مشخصات

در این طرح تعداد 50 كندوی فعال زنبور عسل از یك زنبورستان انتخاب شده و برابر اعلام معاونت اموردام جهاد كشاورزی استان نسبت به ثبت مشخصات (شامل ثبت رفتار، تولید موم و عسل) اقدام می‌شود. این عملیات تا اتمام فصل پرورش زنبور عسل ادامه دارد. نتایج حاصله طی فرم طرح ثبت مشخصات و ركورد گیری زنبور عسل به معاونت اموردام جهاد كشاورزی استان اعلام می‌گردد.

صدور برگ مجوز كوچ

در اوایل بهار زنبوردارانی كه قصد مهاجرت به ییلاق و خروج از شهرستان را دارند، برای رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه با مراجعه به اداره اموردام شهرستان و تكمیل فرم تقاضا به اداره دامپزشكی شهرستان ارجاع داده می‌شوند. به استناد نامة دامپزشكی شهرستان (برگ سلامتی زنبورستان) مجوز كوچ به مقصد جهاد كشاورزی شهرستان صادر می‌شود.

خرید و فروش كندوهای زنبورعسل

در این مورد خریدار و فروشنده هر دو با مراجعه به اداره اموردام شهرستان و ارائه تقاضا، فرم های خرید و فروش را پر نموده و مدارك آنها از جمله فرم های خرید و فروش، قولنامه، دفترچة فروشنده و فرم صدور دفترچة زنبورداری خریدار جهت طی مراحل بعدی به معاونت اموردام جهاد كشاورزی استان ارسال می‌گردد.

ارسال ماهانه قیمت فراورده های زنبور عسل طی فرمی به نام جدول استخراج قیمت
فراورده های كندو به معاونت اموردام جهاد كشاورزی استانطبقه بندی: اخبار و اطلاع رسانی،

تاریخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 | 10:12 ب.ظ | نویسنده : | نظرات